DBI W 19 - JAK DBAĆ O SWÓJ WIZERUNEK W INTERNECIE?

Warsztaty z psychologiem i pedagogiem w klasach I-VII

W klasach pierwszych odbyły się warsztaty "Bratek i Troskliwy Miś uczą, jak być bezpiecznym w Internecie".

Klasy II i III omawiały krótkie filmy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczniowie klas starszych analizowali Myśli i Emocje

- Ofiary cyberprzemocy

- Sprawcy (Agresora) cyberprzemocy

- Świadków cyberprzemocy

oraz wskazywali działania, jakie powinni podjąć (Zachowanie).

Podkreślano, jak ważne jest podejmowanie działań, w tym zgłaszanie hejtu zaufanym osobom dorosłym, by zatrzymać przemoc.

p. Ewa - podagog & p. Marcelina – psycholog

dbi-02
dbi-01
dbi-03
dbi-04
dbi-06
dbi-05
dbi-07
dbi-08