Kontakt z Nami

Możliwości kontaktu z logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym:

 • kontakt przez e-dziennik
 • kontakt telefoniczny (Dzwoniąc na telefon szkoły zostaną Państwo połączeni z gabinetem psychologiczno-pedagogicznym. Jeśli będziemy w trakcie prowadzenia zajęć, proszę zostawić swój numer telefonu – oddzwonimy)
 • kontakt osobisty po ówczesnym umówieniu przez e-dziennik

Zapraszamy do współpracy!

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Naszym uczniom oferujemy pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Zatrudniamy pedagoga, psychologa i logopedę, którzy wspierają uczniów, rozwijają talenty szkolne, emocjonalne i społeczne.

Zajmujemy się takimi problemami jak:

 • dojrzałość szkolna
 • zachowania agresywne
 • niepowodzenia edukacyjne
 • ADHD
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • zachowania lękowe
 • trudności emocjonalne
 • problemy dorastania

Dla uczniów oraz ich rodziców organizujemy spotkania ze szkolnymi specjalistami. Są to m.in.

 • spotkania z cyklu „Pozytywne rodzicielstwo” pozwalające na rozwijanie kompetencji rodziców
 • terapie rodzinne w sytuacji kryzysu, w nurcie terapii behawioralnej i systemowej
 • terapie behawioralne rodziny w zakresie wspierania rozwoju dziecka

 

Pedagog Ewa Perzyńska – Wabińska

od 27.02.2023 r. 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

8.00 - 13.00

- porady dla uczniów
- konsultacje z nauczycielami
- warsztaty tematyczne w klasach
- zajęcia specjalistyczne z uczniami:
a ) Indywidualne - Emocje w ortografii – 1lekcja
b ) Klub Przyjaciół Bratka:
kl.1b – 2 lekcja

kl.2a – 5 lekcja

Wtorek

14.00 - 20.00

- konsultacje z nauczycielami
- zajęcia specjalistyczne z uczniami:
a ) Indywidualne - Emocje w ortografii – 8l (6b)
b ) Ortograffiti kl. 4-8, 15.30 – 16.30

- Pozytywne Rodzicielstwo / Szkoła dla Rodzica
- Poradnictwo dla rodzin z Ukrainy

Środa

8.00 - 15.00

- porady dla uczniów
- konsultacje z nauczycielami
- zajęcia specjalistyczne z uczniami:
a) Indywidualne - Emocje w ortografii – 1 lekcja (5c)
b) Klub Przyjaciół Bratka kl. 1a – 5 lekcja 
c) Klub Przyjaciół Bratka kl. 3a/3b- 6 lekcja

d) Emocje w Ortografii – 7 lekcja (4b)

Czwartek

8.00 - 13.00

- porady dla uczniów
- konsultacje z nauczycielami
- warsztaty tematyczne w klasach
- zajęcia specjalistyczne z uczniami:
a ) Indywidualne - Emocje w ortografii – 2 lekcja (8b)
b ) Klub Przyjaciół Bratka - kl. 1c – 1 lekcja

Piątek

14.00 - 20.00

- konsultacje z nauczycielami
- zajęcia specjalistyczne z uczniami:
a) Indywidualne - Emocje w ortografii – 7l (5c)
b) Indywidualne - Emocje w ortografii – 8l (7a)
c) Indywidualne - Emocje w ortografii – 9l (8d)

- Pozytywne Rodzicielstwo / Szkoła dla Rodzica
- Poradnictwo dla rodzin z Ukrainy

 

Psycholog Marcelina Westphal

  od 27.02.2023 r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

8.00 - 18.00

- warsztaty w klasach
- rozmowy z uczniami
- konsultacje z nauczycielami
- spotkania z rodzicami
- zajęcia specjalistyczne:
a) 08:45 – 09:45 Świat Emocji kl. IV
b) 12:45 – 13:45 Świat Emocji kl. V
c) 13:30 – 14:30 Świat Emocji kl. VIII

Godzina dostępności: 14:30-15:30

Wtorek

11.00 - 18.00

- spotkania z rodzicami
- konsultacje z nauczycielami
- zajęcia specjalistyczne:
a) 12:45 – 13:30 Ja i inni kl. II-III
b) 13:50 – 14:50 Świat Emocji kl. VI

Środa

8.00 - 19.00

- warsztaty w klasach
- rozmowy z uczniami
- zajęcia specjalistyczne:
a) 08:00 – 09:00 Ja i inni kl. V
b) 09:45 – 10:30 Ja i inni kl. I
c) 13:30 – 14:30 Przyjaciele Misia kl. I–III

Czwartek

13.30 - 17.30

- konsultacje z nauczycielami
- dodatkowe zajęcia:
a) 14:30 – 15:30 Moje Supermoce kl. VI
b) 15:30 – 16:30 Moje Supermoce ind.

Piątek

8.00 - 15.00

- warsztaty w klasach
- rozmowy z uczniami
- zajęcia specjalistyczne:
a) 10:30 – 11:30 Ja i inni kl. IV
b) 11:50 – 12:35 Świat Emocji kl. IV
c) 12:45 – 13:30 Świat Emocji kl. V

 

Terapia logopedyczna

Rodzicu,
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym tempie.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy), należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
W naszej szkole opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.
W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne. Jest to doskonała pomoc wspomagająca proces edukacyjny w zakresie ogólnego rozwoju, treningu aparatu mowy i uwrażliwienia słuchu.
Gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczną literaturę. Znajdują się w nim wszelkiego rodzaju pomoce usprawniające aparat oddechowy, artykulacyjny i fonacyjny. Logopedyczne karty pracy, lustro, puzzle logopedyczne, oraz klocki do nauki wymowy, czytania i pisania.

Głównym celem terapii logopedycznej jest korygowanie wad wymowy:

 • usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek;
 • ćwiczenia koncentracji uwagi;
 • rozwijanie pamięci, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;
 • wzbogacenie zasobu słownictwa;
 • aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka

Logopeda w trosce o dobro dziecka może prosić Państwa o konsultację specjalistyczną np. z ortodontą, foniatrą, stomatologiem, audiologiem czy laryngologiem.

Logopeda Alicja Cymbaluk

od 19.09.2022 r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

 

16.00 – 16.45

terapia logopedyczna

kl. 1a, 1b

Wtorek

 

9.45 – 11.00

terapia logopedyczna

kl. 1c

Czwartek

 

12.15 – 14.15

14.15 – 15.00

15.00 – 15.45

terapia logopedyczna

według potrzeb kl. 1-8

kl. 2a , 3b

kl. 2b, 3a

Pedagog Specjalny mgr Janina Nowacka

od 01.11.2022 r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

-

-

Wtorek

8.30 – 11.30

- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Środa

8.30 – 13.30

- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- konsultacje dla rodziców

Czwartek

8.30 – 14.30

- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

- zajęcia rewalidacyjne

Piątek

8.30 – 16:00

- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia logopedyczne

- konsultacje dla rodziców