Kontakt z Nami

Możliwości kontaktu z logopedą, pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem szkolnym:

 • kontakt przez e-dziennik
 • kontakt telefoniczny (Dzwoniąc na telefon szkoły zostaną Państwo połączeni z gabinetem psychologiczno-pedagogicznym. Jeśli będziemy w trakcie prowadzenia zajęć, proszę zostawić swój numer telefonu – oddzwonimy)
 • kontakt osobisty po ówczesnym umówieniu przez e-dziennik

Zapraszamy do współpracy!

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Naszym uczniom oferujemy pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Zatrudniamy pedagoga, psychologa i logopedę, którzy wspierają uczniów, rozwijają talenty szkolne, emocjonalne i społeczne.

Zajmujemy się takimi problemami jak:

 • dojrzałość szkolna
 • zachowania agresywne
 • niepowodzenia edukacyjne
 • ADHD
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • zachowania lękowe
 • trudności emocjonalne
 • problemy dorastania

Dla uczniów oraz ich rodziców organizujemy spotkania ze szkolnymi specjalistami. Są to m.in.

 • spotkania z cyklu „Pozytywne rodzicielstwo” pozwalające na rozwijanie kompetencji rodziców
 • terapie rodzinne w sytuacji kryzysu, w nurcie terapii behawioralnej i systemowej
 • terapie behawioralne rodziny w zakresie wspierania rozwoju dziecka

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do nowych i wyremontowanych gabinetów – 201 i 207.

gabinet 201 - pedagog i psycholog

psycholog-06
psycholog-08
psycholog-01
psycholog-gabinet

gabinet 207 - pedagog specjalny

pokoj-04
pokoj-02

Pedagog mgr Ewa Perzyńska – Wabińska

Rok szkolny 2023/2024

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

8.00 - 13.30

- porady dla uczniów
- konsultacje z nauczycielami
- warsztaty tematyczne w klasach
- zajęcia specjalistyczne z uczniami

- porady dla uczniów
- konsultacje z nauczycielami
- warsztaty tematyczne w klasach
- zajęcia specjalistyczne z uczniami
6 lekcja – Klub Przyjaciół Bratka kl. 3a-3b

Wtorek

16.00 – 19.30

- zajęcia specjalistyczne z uczniami
16.00 – 17.00 Ortograffiti kl.4 - 8
- Pozytywne Rodzicielstwo / Szkoła dla Rodzica

Środa

8.00 - 13.30

- porady dla uczniów
- konsultacje z nauczycielami
- zajęcia specjalistyczne z uczniami
1 lekcja – Klub Przyjaciół Bratka kl.2b
2 lekcja – Klub Przyjaciół Bratka kl. 2a
6 lekcja – Klub Przyjaciół Bratka kl. 2c
- warsztaty tematyczne w klasach

Czwartek

16.00 -20.00

19.00 – 20.00
Godzina dostępności

 zajęcia specjalistyczne z uczniami
17.00 – 18.00 Skomplikowany Świat Emocji
18.00 – 19.00 Skomplikowany Świat Emocji
- Pozytywne Rodzicielstwo / Szkoła dla Rodzica

Piątek

8.00 – 12.30

- konsultacje z nauczycielami
- zajęcia specjalistyczne z uczniami
1 lekcja – Klub Przyjaciół Bratka kl.1a
2 lekcja – Skomplikowany Świat Emocji
5 lekcja – Klub Przyjaciół Bratka kl. 1b
- warsztaty tematyczne w klasach
- porady dla ucznia

Psycholog mgr Marcelina Westphal

Od 25.09. – 01.12.2023 r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

8.00 - 16.00

- rozmowy z uczniami
- warsztaty w klasach
- konsultacje z nauczycielami
- spotkania z rodzicami
- godzina dostępności 16:00 – 17:00

Wtorek

11.00 - 18.00

- rozmowy z uczniami
- warsztaty w klasach
- konsultacje z nauczycielami
- spotkania z rodzicami

Środa

8.00 - 17.00

- rozmowy z uczniami
- warsztaty w klasach
- konsultacje z nauczycielami
- spotkania z rodzicami

Czwartek

8.00 - 17.30

- rozmowy z uczniami
- warsztaty w klasach
- konsultacje z nauczycielami
- spotkania z rodzicami

Piątek

8.00 - 15.00

- rozmowy z uczniami
- warsztaty w klasach
- konsultacje z nauczycielami

*zajęcia specjalistyczne rozpoczną się od października – po spotkaniach z wychowawcami oraz opracowaniu Planów Działań Wspierających

Terapia logopedyczna

Rodzicu,
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym tempie.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy), należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
W naszej szkole opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.
W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne. Jest to doskonała pomoc wspomagająca proces edukacyjny w zakresie ogólnego rozwoju, treningu aparatu mowy i uwrażliwienia słuchu.
Gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczną literaturę. Znajdują się w nim wszelkiego rodzaju pomoce usprawniające aparat oddechowy, artykulacyjny i fonacyjny. Logopedyczne karty pracy, lustro, puzzle logopedyczne, oraz klocki do nauki wymowy, czytania i pisania.

Głównym celem terapii logopedycznej jest korygowanie wad wymowy:

 • usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek;
 • ćwiczenia koncentracji uwagi;
 • rozwijanie pamięci, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;
 • wzbogacenie zasobu słownictwa;
 • aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka

Logopeda w trosce o dobro dziecka może prosić Państwa o konsultację specjalistyczną np. z ortodontą, foniatrą, stomatologiem, audiologiem czy laryngologiem.

Logopeda mgr Janina Nowacka

Rok szkolny 2023/2024

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Czwartek

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

- zajęcia logopedyczne 1a

- zajęcia logopedyczne 1b

Pedagog Specjalny mgr Janina Nowacka

Rok szkolny 2023/2024

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Zadania

Poniedziałek

07:30 – 15:30

- dyżur pedagoga specjalnego
- nauczyciel współorganizujący kształcenie
- zajęcia rewalidacyjne

Wtorek

07:30 – 13:00

- dyżur pedagoga specjalnego
- nauczyciel współorganizujący kształcenie
- zajęcia rewalidacyjne
Środa

-

-

 

Czwartek

11:30 – 15:30

- dyżur pedagoga specjalnego
- zajęcia logopedyczne
Piątek

07:30 – 13:30

- dyżur pedagoga specjalnego
- nauczyciel współorganizujący kształcenie
- zajęcia rewalidacyjne