Plan lekcji

aktualny od 26.02.2024 r.

Plan klasy 1A

Plan lekcji klasa 1a

 

Plan klasy 1B

Plan lekcji klasa 1b

 

Plan klasy 2A

Plan lekcji klasa 2a

 

Plan klasy 2B

Plan lekcji klasa 2b

 

Plan klasy 2C

Plan lekcji 2c

 

Plan klasy 3A

 

Plan klasy 3B

 

Plan klasy 4A

 

Plan klasy 4B

 

Plan klasy 4C

Plan lekcji klasa 4c

 

Plan klasy 5A

Plan lekcji klasa 5a

 

Plan klasy 5B

Plan lekcji klasa 5b

 

Plan klasy 5C

Plan lekcji klasa 5c

 

Plan klasy 6A

Plan lekcji klasa 6a

 

Plan klasy 6B

Plan lekcji klasa 6b

 

Plan klasy 6C

 

Plan klasy 7A

Plan lekcji klasa 7a

 

Plan klasy 7B

Plan lekcji klasa 7b

 

Plan klasy 7C

Plan lekcji klasa 7c

 

Plan klasy 8A

Plan lekcji klasa 8a

 

Plan klasy 8B

Plan lekcji klasa 8b