Informacje dla rodzica

Drogi rodzicu! Zachęcamy do zapoznania się z Statutem SP19 oraz kalendarzem roku szkolnego.

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Lp.

Zdarzenie - czynność

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 01.09.2022r.

 2.

 I semestr

 01.09.2021r. – 12.02.2023r.

 3.

 II semestr

 13.02.2023r. – 23.06.2023r.

 4.

 Przerwa świąteczna – zimowa

 23.12.2022r. – 01.01.2023r.

 5.

 Ferie zimowe

 30.01.2023r. – 12.02.2023r.

 6.

 Przerwa świąteczna – wiosenna

 06.04.2023r. – 11.04.2023r. 

 7.

 Dni ustawowo wolne

 01.11.2022r.

11.11.2022r.

06.01.2023r.

01.05.2023r.

03.05.2023r.

08.06.2023r.

 8.

 Dni wolne od zajęć z puli dyrektora szkoły

 31.10.2022r.

02.05.2023r.

23.05.2023r. (egzamin kl. 8 język polski)

24.05.2023r. (egzamin kl. 8 matematyka)

25.05.2023r. (egzamin kl. 8 język obcy)

09.06.2023r. 

 9.

 Zebrania z elementami wywiadówki

godz. 17.00 – klasy 1-3

godz. 18.00 – klasy 4-8

 01.09.2022r. – klasy I

12.09.2022r.

13.12.2022r.

26.01.2023r.

11.05.2023r.

 10.

 Spotkania indywidualne

godz. 16.30 – 17.00 rozmowy umówione online

godz. 17.00 – 19.00 rozmowy stacjonarnie w SP

 

 07.11.2022r.

 

21.03.2023r.

 11.

 Wystawianie ocen

 I semestr

19.12.2022r. – zagrożenie oceną niedostateczną

03.01.2023r. – oceny proponowane w dziennikach

20.01.2023r. – oceny końcowe w dziennikach 

II semestr

12.05.2023r. – zagrożenie oceną niedostateczną

26.05.2023r. – oceny proponowane w dziennikach

16.06.2023r. – oceny końcowe w dziennikach

 12.

 Zakończenie roku szkolnego

 23.06.2023r. 

 

Harmonogram dostępności nauczycieli i specjalistów dla uczniów lub ich rodziców w celach przeprowadzenia konsultacji. 

Od 1 września 2022r. w naszej szkole realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w szkole dla uczniów lub ich rodziców w wymiarze:

  • 1 godziny tygodniowo – przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½,
  • 1 godziny na 2 tygodnie – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½.

W celu odbycia konsultacji należy wcześniej umówić konsultacje przez e-Dziennik Vulcan z wybranym nauczycielem.

 

lp.

nazwisko i imię

przedmiot

dzień

godzina

1.

Adamczyk Weronika

etyka

poniedziałek

13.30

2.

Baranowska Renata

język polski

wtorek

7.00

3.

Bartol Joanna

język angielski

piątek

10.00

4.

Brodziński Maciej

wychowanie fizyczne

wtorek

15.30

5.

Chełminiak Agnieszka

przyroda, biologia, wdż

wtorek

11.50

6.

Cieśla-Bąkiewicz Lidia

technika

czwartek

13.30

7.

Cymbaluk Alicja

wychowawca świetlicy

n-l specjalista logopeda

czwartek

14.00

8.

Duda Liliana

plastyka

środa

16.00

9.

Dudziak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

środa

15.35

10.

Dyba Monika

religia

piątek

12.30

11.

Gawłowska Joanna

edukacja wczesnoszkolna EDB

środa

7.55

12.

Gałązkiewicz Remigiusz

wychowanie fizyczne

środa

11.40

13.

Gąsiorek Kinga

edukacja wczesnoszkolna

czwartek

11.50

14.

Gerczak Agnieszka

język angielski

wtorek

15.35

15.

Gizińska Karolina

historia, wos

poniedziałek

13:30

16.

Gorzejewska Joanna

wychowawca świetlicy

poniedziałek

10.40

17.

Jeżyk Monika

wychowawca świetlicy

poniedziałek

12.00

18.

Kołodziejczyk Joanna

język angielski

czwartek

14.30

19.

Komendzińska Anna

język polski

piątek

14.35

20.

Klimas Jolanta s. Judyta

religia

poniedziałek

8.30

21.

Kochański Patryk

wychowanie fizyczne

wtorek

8.50

22.

Komar Anna

biologia, geografia

piątek

7.45

23.

Kowalski Robert

matematyka

wtorek

15.30

24.

Krajewska Joanna

  wychowawca świetlicy  czwartek  15.30
25.

Kruk Agata

język polski

środa

15.00

26.

Malcewicz Renata

historia

język angielski

środa

14.40

27.

Modlibowska-Brodzińska Julita

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

środa

13.40

28.

Olejniczak Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

wtorek

12.45

29.

Olpiński Leszek

fizyka

poniedziałek

7.45

30.

Perzyńska – Wabińska Ewa

n-l specjalista pedagog

wtorek

17.00

31.

Posiadała Dariusz

wychowanie fizyczne

poniedziałek

14.35

32.

Przybylska Magdalena

wychowawca świetlicy

czwartek

16.00

33.

Radom Ryszard

muzyka

czwartek

12.45

34.

Sadowska Iwona

matematyka

j. niemiecki

poniedziałek

13.00

 

35.

Saenger Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

czwartek

11.45

36.

Skotarczak Aleksandra

matematyka informatyka

czwartek

13.50

 

37.

Sławicz Joanna

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

13.30

38. 

Stera Olga

bibliotekarz

wtorek

14.00

39.

Strzelczyk Ewelina

chemia

piątek

14.40

40.

Strzeszewska – Juryta Katarzyna

wychowanie fizyczne

piątek

8.45

41.

Szmańda Maciej

język polski

czwartek

13.35

42.

Westphal Marcelina

n-l specjalista psycholog

poniedziałek

14.30

43.

Wolski Daniel

język angielski

język hiszpański

środa

7.00

44.

Zeidler Magdalena

informatyka

matematyka

wtorek

13.50

Jakie działania podejmuje Rada Rodziców?

Uczniowie, rodzice i pedagogowie wspólnie tworzą szkolną codzienność. To jak ona wygląda, jest uzależnione od inicjatyw oraz pomysłów, które są przedstawiane przez poszczególnych członków naszej społeczności. Dlatego zachęcamy do brania czynnego udziału w spotkaniach i zaangażowania się w działania podejmowane przez Radę Rodziców, która wspiera wiele inicjatyw:

  • organizowanie i sfinansowanie Festynu Rodzinnego
  • organizowanie kiermaszów
  • organizowanie i współfinansowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w szkole
  • sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów
  • zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie
  • współfinansowanie wyposażenia sal edukacyjnych
  • wspieranie w działaniach szkolnego samorządu i świetlicy szkolnej
  • wspieranie dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Zachęcamy do tego, aby w miarę możliwości wspierać piękne inicjatywy, które są podejmowane w naszej szkole. Bez Państwa pomoc nie jest to możliwe. Razem możemy zdziałać więcej!