Informacje dla rodzica

Drogi rodzicu! Zachęcamy do zapoznania się z Statutem SP19 oraz kalendarzem roku szkolnego.

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Lp.

Zdarzenie - czynność

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 04.09.2023 r.

 2.

 I semestr

 01.09.2023 r. - 21.01.2024 r.

 3.

 II semestr

 22.01.2024 r. - 21.06.2024 r.

 4.

 Przerwa świąteczna – zimowa

23.12.2023 r. - 31.12.2023 r.

 5.

 Ferie zimowe

12.02.2024 r. - 25.02.2024 r.

 6.

 Przerwa świąteczna – wiosenna

28.03.2024 r. - 02.04.2024 r.

 7.

Dni ustawowo wolne

01.11.2023 r.
01.05.2024 r.
03.05.2024 r.
30.05.2024 r.

 8.

 Dni wolne od zajęć z puli dyrektora szkoły

02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
22.12.2023 r.
02.05.2024 r.
14.05.2024 r. (egzamin kl. 8 język polski)
15.05.2024 r. (egzamin kl. 8 matematyka)
16.05.2024 r. (egzamin kl. 8 język obcy)
31.05.2024 r.

 9.

 Zebrania z elementami wywiadówki

godz. 17.00 – klasy 1-3

godz. 18.00 – klasy 4-8

 04.09.2023 r. - kl. 1

19.09.2023 r. - kl. 2-8

05.12.2023 r. - kl. 4-8

23.01.2024 r.
21.05.2024 r.

 10.

 Spotkania indywidualne

godz. 16.30 – 17.00 rozmowy umówione online

godz. 17.00 – 19.00 rozmowy stacjonarnie w SP

 

07.11.2023 r.

 

19.03.2024 r.

 11.

 Wystawianie ocen

I semestr

08.12.2023 r. - zagrożenie oceną niedostateczną
15.12.2023 r. - oceny proponowane w dziennikach
19.01.2024 r. - oceny końcowe w dziennikach

II semestr

10.05.2024 r. - zagrożenie oceną niedostateczną
24.05.2024 r. - oceny proponowane w dziennikach
17.06.2024 r. - oceny końcowe w dziennikach

 12.

 Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024 r.

 

Harmonogram dostępności nauczycieli i specjalistów dla uczniów lub ich rodziców w celach przeprowadzenia konsultacji. 

Od 1 września 2022r. w naszej szkole realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w szkole dla uczniów lub ich rodziców w wymiarze:

  • 1 godziny tygodniowo – przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½,
  • 1 godziny na 2 tygodnie – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½.

W celu odbycia konsultacji należy wcześniej umówić konsultacje przez e-Dziennik Vulcan z wybranym nauczycielem.

Rok szkolny 2023/2024

lp.

nazwisko i imię

przedmiot

dzień

godzina

1.

Baranowska Renata

język polski

czwartek

14.30

2.

Borowicz Katarzyna

język polski

czwartek

7.45

3.

Brodziński Maciej

wychowanie fizyczne

wtorek

15.30

4.

Chudzicka Celestyna

historia, język polski

środa

13.30

5.

Cieśla-Bąkiewicz Lidia

technika

czwartek

12.35

6.

Divnich Anastasiia

matematyka

środa

14.00

7.

Duda Liliana

plastyka

środa

12:45

8.

Dudziak Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

środa

7.45

9.

Dyba Monika

bibliotekarz, religia

środa

7.50

10.

Gałązkiewicz Remigiusz

wychowanie fizyczne

poniedziałek

9.50

11.

Gawłowska Joanna

EDB, edukacja wczesnoszkolna

czwartek

9.45

12.

Gąsiorek Kinga

edukacja wczesnoszkolna, etyka

czwartek

9.50

13.

Gerczak Agnieszka

język angielski

wtorek

15.35

14.

Nauczyciel fizyki

fizyka

wtorek

7.00

15.

Jeżyk Monika

wychowawca świetlicy

poniedziałek

10.00

16.

Kołodziejczyk Joanna

język angielski

poniedziałek

14.35

17.

Komar Anna

biologia, geografia

wtorek

7.45

18.

Komendzińska Anna

język polski

środa

12.30

19.

Korek Agnieszka

wychowawca świetlicy

wtorek

7.40

20. Kowalski Robert matematyka środa 6.50
21.

Kulas Agnieszka – s. Sylwia

religia

czwartek

8.30

22.

Maciejewska Hanna

  wychowawca świetlicy  piątek 17.00
23.

Malcewicz Renata

historia, język angielski

czwartek

14.00

24.

Misiak Kinga

wychowawca świetlicy

piątek

9.00

25.

Nowacka Janina

n-l specjalista pedagog specjalny, logopeda

piątek

13.30

26.

Olejniczak Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

12.30

27.

Perzyńska – Wabińska Ewa

n-l specjalista pedagog

czwartek

19.00

28.

Posiadała Dariusz

wychowanie fizyczne

poniedziałek

12.45

29.

Przybylska Magdalena

wychowawca świetlicy

środa

10.15

30.

Radom Ryszard

muzyka

wtorek

13.30

31.

Sadowska Iwona

j. niemiecki, matematyka

czwartek

13.30

32.

Saenger Magdalena

edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe

czwartek

11.45

33.

Sławicz Joanna

edukacja wczesnoszkolna 

wtorek

12.35

 

34.

Sobczyk Anna

wychowawca świetlicy

poniedziałek

16.15
35.

Stera Olga

bibliotekarz

wtorek

14.00

36.

Strzelczyk Ewelina

chemia, informatyka

środa

10.00

37. 

Strzeszewska – Juryta Katarzyna

wychowanie fizyczne

wtorek

10.55

38.

Westphal Marcelina

n-l specjalista psycholog

poniedziałek

15.00

39.

Włodarczak Agnieszka

język angielski

poniedziałek

6.50

40.

Wolski Daniel

język angielski, język hiszpański

wtorek

14.35

Jakie działania podejmuje Rada Rodziców?

Uczniowie, rodzice i pedagogowie wspólnie tworzą szkolną codzienność. To jak ona wygląda, jest uzależnione od inicjatyw oraz pomysłów, które są przedstawiane przez poszczególnych członków naszej społeczności. Dlatego zachęcamy do brania czynnego udziału w spotkaniach i zaangażowania się w działania podejmowane przez Radę Rodziców, która wspiera wiele inicjatyw:

  • organizowanie i sfinansowanie Festynu Rodzinnego
  • organizowanie kiermaszów
  • organizowanie i współfinansowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w szkole
  • sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów
  • zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie
  • współfinansowanie wyposażenia sal edukacyjnych
  • wspieranie w działaniach szkolnego samorządu i świetlicy szkolnej
  • wspieranie dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Zachęcamy do tego, aby w miarę możliwości wspierać piękne inicjatywy, które są podejmowane w naszej szkole. Bez Państwa pomoc nie jest to możliwe. Razem możemy zdziałać więcej!