Doradztwo Zawodowe
Koordynatorem jest p. Magdalena Saenger

 

Znaki szkoła, zawód, praca

Witamy w zakładce na naszej stronie wszystkich młodych ludzi chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pomocne w odnalezieniu swojej drogi zawodowej!

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania uczniom w osiąganiu lepszego zrozumienia siebie samego w relacji do rodzaju pracy i środowiska pracy, do wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej.

Cele główne doradztwa zawodowego:

  • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami
  • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa)
  • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania
  • Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu
  • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania
  • Kształtowanie szacunku do pracy
  • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Barometr Zawodów

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023

Terminarz rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych 2023

 

Wskazówki, jak trafnie wybrać szkołę ponadpodstawową ???

co warto wiedziec

W kontekście wyboru przyszłego zawodu stan zdrowia ma duże znaczenie, bo każde środowisko pracy wymaga innych predyspozycji, również tych zdrowotnych.

Wejdź na: https://www.cdzdm.pl/PL-H486/o-sobie.html

 

Co Ci naprawdę dobrze wychodzi? - 3 ćwiczenia na skuteczne samopoznanie.

https://www.cieszsieprzyszloscia.pl/post/3-cwiczenia-na-samopoznanie

Poznaj szkoły

Schemat Szkolnictwa

 

3 typy szkół ponadpodstawowych - 5 najważniejszych różnic.

https://www.cieszsieprzyszloscia.pl/post/3-typy-szkol-ponadpodstawowych-roznice

 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych

Co chcesz w życiu robić?- Czyli o 4 filarach wyboru, typach szkół ponadpodstawowych i celu zawodowym.

 

1. Jak zaplanować swoją przyszłość? Realizowanie planów i marzeń czasem jest trudnym zadaniem - z metodą SMART formułowanie celów i wybór szkoły jest łatwiejszy.

2. Liceum ogólnokształcące - wszystko, co warto wiedzieć o liceum, czego się nauczysz, co po nim robić?

 


3. Technikum - czego można nauczyć się w technikum, co po nim robić i dla kogo jest ono dobrym wyborem?

 


4. Szkoła branżowa - jakich zawodów można uczyć się w szkole branżowej i co po niej można robić?

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Multimedialny przewodnik ósmoklasisty

wejdź na:
https://www.cdzdm.pl/PL-H669

przewodnik

strony

 

Spis wszystkich szkół wraz z ich adresami i stronami:
http://www.poznan.pl/mim/oswiata;
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/