„Kompleksowa modernizacja energetyczna placówki oświatowej na terenie Miasta Poznania"

 Miasto Poznań zrealizowało projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” w ramach działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja placówki oświatowych

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu,

Termomodernizacja placówki oświatowej miała na celu wzrost efektywności energetycznej obiektów oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

budynek szkoły

 loga ue