Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do klas 1 w roku szkolnym 2024/2025 znajdują się na stronie Miasta Poznania:

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte
22 marca 2024 r. o godz. 17.00

Aleksandra Jankowska
dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 19
im. Stanisława Staszica

Zasady naboru do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu
Rok szkolny 2024/2025