Lekcja języka migowego

W zeszłym tygodniu na lekcjach biologii w klasach 8 B i 7A gościliśmy Maksymiliana Sztula ucznia klasy IV TS z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Wraz ze swoją nauczycielką panią Małgorzatą Kępczyńską - Urbaniak opowiadali o sposobach porozumiewania się, o swoim życiu codziennym, uczyli nas również alfabetu Języka Migowego. Dzieci miały możliwość zadawania pytań, zobaczenia jak wygląda aparat słuchowy. Goście chętnie podzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, cierpliwie odpowiadali na każde zadane pytania.

szkola-33
szkola-27
szkola-28
szkola-29
szkola-31