Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla klas I – III

Plakat konkursu wielkanocnegoZapraszamy dzieci z klas I-III do udziału w XVIII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na Pisankę Wielkanocną. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu:

1. Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu zaprasza uczniów klas I – III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.

2. Prace oceniane będą na trzech poziomach:

 • klasy I
 • klasy II
 • klasy III

3. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pisanki wielkanocnej według następujących zasad:

 • technika wykonania oraz wymiary prac dowolne: mogą to być prace płaskie wykonane na papierze dowolną techniką(kolaż, farby, kredki, origami, pastele itp.) lub prace przestrzenne (na wydmuszkach, styropianie itp.),
 • pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne.

4. Każda szkoła może przesłać po trzy prace z każdej grupy wiekowej. Prace powinny być opatrzone:

 • czytelnym imieniem i nazwiskiem ucznia,
 • klasą, do której uczęszcza,
 • czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna,
 • pieczęcią szkoły i adresem e-mail szkoły.

5. Najciekawsze prace szkoła wyróżnia w następujący sposób:

 • nagrody na każdym poziomie za I, II i III miejsce,
 • wystawa wszystkich prac po rozstrzygnięciu konkursu w Szkole Podstawowej nr 19.

6. Prace można dostarczać do 30 marca 2023 r. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych pracach zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

www.sp19poznan.pl

7. Prace prosimy przesyłać lub przekazywać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 19

os. Oświecenia 1

61-205 Poznań

tel. 0618750722

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

9. Szkoła nie zwraca nadesłanych prac.

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: Julita Modlibowska-Brodzińska, Magdalena Olejniczak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!