Mniszki

Drugo i trzecioklasiści wybrali się na wycieczkę do Mniszek – śladami ginących zawodów.

mniszki-24
mniszki-23
mniszki-1
mniszki-25
mniszki-2
mniszki-3
mniszki-4
mniszki-5
mniszki-6
mniszki-7
mniszki-9
mniszki-10
mniszki-11
mniszki-12
mniszki-13
mniszki-14
mniszki-15
mniszki-16
mniszki-18
mniszki-17
mniszki-19
mniszki-20
mniszki-21
mniszki-22