Projekt ogólnoszkolny "UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ W CYFROWYM ŚWIECIE"

Październik był w naszej szkole miesiącem świadomości dysleksji.

Pedagog szkolny przygotował wystawę psychoedukacyjną dla całej społeczności szkolnej.

Odbyły się warsztaty dla rodziców "Moje dziecko ma dys" prowadzone przez pedagoga i psychologa.

Wychowawcy klas I-III prowadzili psychoedukację na temat dysleksji w oparciu o materiały od pedagoga szkolnego dostosowane do wieku dzieci.

Zadaniem projektowym dla klas II-III było przygotowanie łamańców językowych - zdań składających się ze słów z trudnościami ortograficznymi.

Wychowawcy klas IV-VIII także prowadzili psychoedukację "Czym jest DYSLEKSJA?" w oparciu o materiały od pedagoga szkolnego. Zadaniem dla klas IV-VIII było przygotowanie plakatu o znanej osobie, u której dziś zdiagnozowanoby dysleksję.

Klasy wraz z wychowawcami poradziły sobie doskonale z zadaniami, a efekty ich pracy można podziwiać w szkole oraz na facebooku.

pedagog szkolny p. Ewa

psycholog p. Marcelina

dyslekcja-14
dyslekcja-15
dyslekcja-13
dyslekcja-12
dyslekcja-11
dyslekcja-10
dyslekcja-08
dyslekcja-09
dyslekcja-07
dyslekcja-06
dyslekcja-04
dyslekcja-05
dyslekcja-03
dyslekcja-02
dyslekcja-01
dyslekcja-19
dyslekcja-18
dyslekcja-17
dyslekcja-16