PROJEKT "POZNAŃ UZALEŻNIONY OD PROFILAKTYKI"

Nasza szkoła po raz drugi uczestniczy w projekcie profilaktyki uzależnień we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania "Poznań uzależniony od profilaktyki". Licznymi działaniami w ramach projektu są objęte najstarsze klasy.

W październiku i grudniu odbyły się spotkania dla szkolnych koordynatorów projektu (psycholog i pedagog). Przyszedł czas na pierwsze zajęcia dla młodzieży.

15. i 16.12.2022 r. klasy VII i VIII uczestniczyły w bardzo ciekawych spotkaniach z policją.

Tematem była profilaktyka uzależnień oraz odpowiedzialność prawna młodzieży.

Koordynatorzy projektu w szkole:

p. Ewa - pedagog & p. Marcelina – psycholog

spotkanie-z-policja-01
spotkanie-z-policja-02
spotkanie-z-policja-03
spotkanie-z-policja-04