Remont sali gimnastycznej

Po wielu latach sala gimnastyczna doczekała się remontu. Była zniszczona. Teraz jest piękna i odnowiona. Prezentuje się wspaniale.

Sala przed remontem  Sala po remoncie