"Wartości człowieka nie mierzy się tym, czy ktoś ją dostrzegł"*

Zdarza się jednak, że to właśnie drugi człowiek pomaga nam wydobyć z siebie to, co w nas najlepsze. A jego obecność, uważność, doświadczenia i brak oceny mogą nas zdopingować do pracy nad sobą. My mieliśmy to szczęście, gdyż odwiedzili nas goście: Pani Małgorzata Kopczyńska-Urbaniak z SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu i jego wychowanek Pan Maksymilian Sztuk, którzy przybliżyli uczniom klas trzecich świat ludzi niesłyszących i niedosłyszących. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali historii, zadawali pytania i uczyli się migać. A my zaprezentowaliśmy zbiór naszych prac plastycznych, który powstały na zajęciach z wykorzystaniem elementów biblioterapii. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do jego oglądania w bibliotece.

Olga- Wasza pani z biblioteki

*A. Łacina "Niebo nad pustynią"

wartosci-06
wartosci-07
wartosci-04
wartosci-05
wartosci-03
wartosci-02
wartosci-01