Wycieczka do Torunia

22 września, dwie klasy piąte wzięły udział w wycieczce do Toruniu. Uczniowie mieli moc atrakcji i dużo wrażeń po wizycie w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Tam w świecie interaktywnych urządzeń piątoklasiści badali zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznawali prawa przyrody, wykonywali eksperymenty i doświadczenia. W dalszej kolejności było zwiedzanie Torunia – murów obronnych, baszty, Krzywej Wieży, Rynku Staromiejskiego. Uczniowie byli pod pomnikiem M. Kopernika, skrzypka Flisaka i żab, usłyszeli też piękne legendy związane z miastem. Zwieńczeniem wycieczki były warsztaty piernikowe. W myśl powiedzenia „Podróże kształcą” – niewątpliwie była to wycieczka bogata w nowe doświadczenia i wrażenia.

 

szkola-69
szkola-68
szkola-51
szkola-52
szkola-53
szkola-54
szkola-55
szkola-56
szkola-57
szkola-58
szkola-59
szkola-60
szkola-61
szkola-62
szkola-63
szkola-64
szkola-66
szkola-65
szkola-67