Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Dzieci piszące testZaświadczenia dla absolwetnów szkół podstawowych z miasta Poznania, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. będą wydawane 8 lipca od godziny 800.