Z wizytą w Instytucie

Klasa V z wizytą w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Uczniowie wzięli udział w warsztatach biologiczno - chemicznych oraz poznali pracę naukowca.

instytut-10
instytut-09
instytut-08
instytut-07
instytut-06
instytut-05
instytut-04
instytut-03
instytut-02
instytut-01