Zajęcia z psychologiem "Wszystkie emocje są WAŻNE i POTRZEBNE"

Czy wiesz, że..?
Nie ma dobrych ani złych emocji!
W styczniu na zajęciach z psychologiem uczniowie klas I-VI przypominali sobie, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne.
Emocje mogą być przyjemne lub nie, lecz każda z nich mówi nam coś ważnego, o czymś nas informuje, pokazuje, co jest istotne.
Do czego są na potrzebne emocje? Co chcą nam powiedzieć?
Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na wystawie prac uczniów, które powstały w czasie zajęć z psychologiem p. Marceliną.

psycholog-01
psycholog-02
psycholog-03
psycholog-04
psycholog-05
psycholog-06
psycholog-07
psycholog-08
psycholog-09
psycholog-10