Zebranie inauguracyjne - 12.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na zebranie inauguracyjne w dniu 12.09.2022 r. (poniedziałek)

Klasy II - III o godz. 17:00

Klasy IV - VIII o godz. 18:00


Tematyka spotkania:

  • wybór rad oddziałowych
  • dane osobowe
  • organizacja roku szkolnego
  • zakres wymagań
  • sprawy organizacyjne klasy
  • zapoznanie ze zmianami w dokumentacji szkolnej
  • RODO