Aktualności

Zebranie inauguracyjne - 12.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na zebranie inauguracyjne w dniu 12.09.2022r. (poniedziałek)

Pierwszy dzwonek wybrzmiał - nowy rok szkolny czas zacząć

Dzieci

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Zaświadczenia dla absolwetnów szkół podstawowych z miasta Poznania, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. będą wydawane 8 lipca od godziny 800.